Articles

Marathi Articles

Marathi Articles

उसन्या आवाजाचे आवाहन ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

लोकसत्ता वर्तमानपत्र (संगीत संगती)

1994, October 08

Search in mentioned book

लेखकाची संगीतपरता ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

लोकसत्ता वर्तमानपत्र (संगीत संगती)

1994, October 15

Search in mentioned book

ठोका, लय, ताल आणि ठेका ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

लोकसत्ता वर्तमानपत्र (संगीत संगती)

1994, October 22

Search in mentioned book

उधार, छे ! आधार ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

लोकसत्ता वर्तमानपत्र (संगीत संगती)

1994, October 29

Search in mentioned book

संगीतनाटक : इकडचे आणि तिकडचे ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

लोकसत्ता वर्तमानपत्र (संगीत संगती)

1994, November 12

Search in mentioned book

वाहवा’ची हवा ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

लोकसत्ता वर्तमानपत्र (संगीत संगती)

1994, November 19

Search in mentioned book

संगीतावरचे लिखाण - कोणासाठी ? ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

लोकसत्ता वर्तमानपत्र (संगीत संगती)

1994, November 26

Search in mentioned book

शिष्ट, अशिष्ट आणि अनिष्ट ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

लोकसत्ता वर्तमानपत्र (संगीत संगती)

1994, December 03

Search in mentioned book

कंपतम गाणार ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

लोकसत्ता वर्तमानपत्र (संगीत संगती)

1994, December 10

Search in mentioned book

मिरवणारे 'शास्त्रोक्त' संगीत ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

लोकसत्ता वर्तमानपत्र (संगीत संगती)

1994, December 17

Search in mentioned book

गवई की गप्पीदास ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

लोकसत्ता वर्तमानपत्र (संगीत संगती)

1994, December 24

Search in mentioned book

उद्याचे संगीत ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

लोकसत्ता वर्तमानपत्र (संगीत संगती)

1994, December 31

Search in mentioned book

गुरुंपैकी चार ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

लोकसत्ता दिवाळी अंक १९९५

1995, January

Search in mentioned book

जी. एन्. जोशी – वैदर्भी गीती ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

महाराष्ट्र टाईम्स वर्तमानपत्र (किरणांची सावली)

1995, September 10

Search in mentioned book

भावगीतातील सोज्ज्वळ रफी – जे. एल्. रानडे ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

महाराष्ट्र टाईम्स वर्तमानपत्र (किरणांची सावली)

1995, September 17

Search in mentioned book

तारकांनी भरलेले स्वरांगण ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

महाराष्ट्र टाईम्स वर्तमानपत्र (किरणांची सावली)

1995, September 24

Search in mentioned book

... आणि वाघिणीचे दुध! ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

महाराष्ट्र टाईम्स वर्तमानपत्र (किरणांची सावली)

1995, October 01

Search in mentioned book

अमराठी लगाव आणि लगन ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

महाराष्ट्र टाईम्स वर्तमानपत्र (किरणांची सावली)

1995, October 08

Search in mentioned book

भावगीते – गवयांनी गायलेली ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

महाराष्ट्र टाईम्स वर्तमानपत्र (किरणांची सावली)

1995, October 15

Search in mentioned book

काही गुणी गळे ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

महाराष्ट्र टाईम्स वर्तमानपत्र (किरणांची सावली)

1995, October 22

Search in mentioned book

भावगीतः एक द्रौपदी ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

महाराष्ट्र टाईम्स वर्तमानपत्र (किरणांची सावली)

1995, October 29

Search in mentioned book

द्वंद्वगीताला नकार ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

महाराष्ट्र टाईम्स वर्तमानपत्र (किरणांची सावली)

1995, November 05

Search in mentioned book

वाटव्यांची नवी मळवाट ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

महाराष्ट्र टाईम्स वर्तमानपत्र (किरणांची सावली)

1995, November 12

Search in mentioned book

भावगीत? छे, भक्तिगीत! की उलट? ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

महाराष्ट्र टाईम्स वर्तमानपत्र (किरणांची सावली)

1995, November 19

Search in mentioned book

लोकसंगीताची लक्षणे ('लोकसंगीतशास्त्र' पुस्तकात समाविष्ट)

लोकरंग - शाहीर दामोदर विटावकर रंगभूमी रौप्यमहोत्सव '९५ (संपादक - प्रवीण दवणे)

1995, November 25

Search in mentioned book

भावगीत आणि विनोद ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

महाराष्ट्र टाईम्स वर्तमानपत्र (किरणांची सावली)

1995, November 26

Search in mentioned book

विषयांचा भोज्या ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

महाराष्ट्र टाईम्स वर्तमानपत्र (किरणांची सावली)

1995, December 03

Search in mentioned book

होते कसे गायन पठणी? ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

महाराष्ट्र टाईम्स वर्तमानपत्र (किरणांची सावली)

1995, December 10

Search in mentioned book

त्यांचे असणे आमचा आनंद - माणिक वर्मा ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

महाराष्ट्र टाईम्स वर्तमानपत्र (किरणांची सावली)

1995, December 17

Search in mentioned book

त्यांचे आवाज आमची गाणी ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

महाराष्ट्र टाईम्स वर्तमानपत्र (किरणांची सावली)

1995, December 24

Search in mentioned book

शंभर फुले फुलू द्या ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

महाराष्ट्र टाईम्स वर्तमानपत्र (किरणांची सावली)

1995, December 31

Search in mentioned book

आठवणी

लोकसत्ता दिवाळी अंक १९९६

1996, January

आवाज जोपासना आणि नाट्यात्म विचार ('भाषण व नाट्यविषयक विचार' पुस्तकात समाविष्ट)

पी.डी.ए. वार्षिक १९९६ (प्रोग्रेसिव्ह ड्रॅमॅटिक असोशिएशन, पुणे)

1996, January

Search in mentioned book

हवासा वाटणारा हळवेपणा – मालती पांडे ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

महाराष्ट्र टाईम्स वर्तमानपत्र (किरणांची सावली)

1996, January 07

Search in mentioned book

पांढरपेशांचे जीवनगाणे ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

महाराष्ट्र टाईम्स वर्तमानपत्र (किरणांची सावली)

1996, January 14

Search in mentioned book

गंगा-यमुना ते कृष्णा-कोयना ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

महाराष्ट्र टाईम्स वर्तमानपत्र (किरणांची सावली)

1996, January 21

Search in mentioned book

आशाबाईंची आस ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

महाराष्ट्र टाईम्स वर्तमानपत्र (किरणांची सावली)

1996, January 28

Search in mentioned book

भावगीत – कालचे आणि आजचे ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

महाराष्ट्र टाईम्स वर्तमानपत्र (किरणांची सावली)

1996, February 04

Search in mentioned book

आर्ततेतून उमटणारे गीत ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

महाराष्ट्र टाईम्स वर्तमानपत्र (किरणांची सावली)

1996, February 11

Search in mentioned book

माध्यम-संगीतावर काबू – बाबूजी ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

महाराष्ट्र टाईम्स वर्तमानपत्र (किरणांची सावली)

1996, February 18

Search in mentioned book

आढावा पंचविशी ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

महाराष्ट्र टाईम्स वर्तमानपत्र (किरणांची सावली)

1996, February 25

Search in mentioned book

केशवरावांचा बाज

महाराष्ट्र टाईम्स वर्तमानपत्र

1996, May 26

Search in mentioned book

सत्यजीत राय आणि चित्रपट संगीत ('हिंदी चित्रपट-गीत: परंपरा आणि आविष्कार' पुस्तकात समाविष्ट)

नवभारत (संपादक - मे पुं रेगे)

1996, October

Search in mentioned book

मास्तर कृष्णराव: एक ख्यालिये गवई ('सत्यकथा' १९७५ डिसेंबर, मासिकातून पुनर्मुद्रित)

संगीत कला विहार -मास्तर कृष्णराव फुलंब्रीकर विशेषांक - वर्ष ५१, अंक २ (संपादक - चारुशीला दिवेकर)

1997, February

Search in mentioned magazine

संगीत आणि ड्रामा

महाराष्ट्र टाईम्स वर्तमानपत्र

1997, April 10
Not Available*

आजचे कंठसंगीत : वास्तव आणि अपेक्षा (डॉ.अशोक रानडे यांची आनंद गाडगीळ यांनी घेतलेली मुलाखत)

साप्ताहिक विवेक (संपादक - दिलीप करंबेळकर)

1997, October 05

अशोक रानड्यांशी गप्पा – साठीनिमित्त घेतलेली मुलाखत ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

अभिधा (संपादक - हेमंत दिवटे, अभिजित देशपांडे, मन्या जोशी, मंगेश बनसोड)

1998, June – July

Search in mentioned book

दुर्गाबाई भागवत यांच्याशी बातचीत: लोकसाहित्य व लोकसंगीत (शब्दांकन - श्रीमती मडीमन)

संगीत कला विहार - लोकसंगीत विशेषांक (संपादक - अशोक दा रानडे)

1998, August – September

लोकगीतांचा विचार: पाश्चात्त्य नजरेतून ('पाश्चात्त्य संगीत संज्ञा कोश' पुस्तकात समाविष्ट)

संगीत कला विहार - लोकसंगीत विशेषांक (संपादक - अशोक दा रानडे)

1998, August – September

Search in mentioned book

धर्म आणि संगीत ('संगीतविचार' पुस्तकात समाविष्ट)

संगीत कला विहार - धर्मसंगीत विशेषांक (संपादक - अशोक दा रानडे)

1999, August – September

Search in mentioned book

Scroll to Top