Articles

Marathi Articles

Marathi Articles

धर्म आणि संगीत ('संगीतविचार' पुस्तकात समाविष्ट)

नवभारत (संपादक - मे पुं रेगे)

1989, October

Search in mentioned book

वझेबुवांची गायकी ('मला भावेलेले संगीतकार' पुस्तकात समाविष्ट)

रियाझ १९९०

1990, January

Search in mentioned book

गमावलेले कान ('संगीतविचार' पुस्तकात समाविष्ट)

नवभारत (संपादक - मे पुं रेगे)

1990, October

Search in mentioned book

प्रास्ताविक - प्रयोगाची साक्ष (भाग ०२) ('भाषण व नाट्यविषयक विचार' पुस्तकात सामाविष्ट)

हास्य विनोद सुखात्मिका (संपादक - विजया राजाध्यक्ष, अशोक दा रानडे)

1992, January 01

Search in mentioned book

गायनाचार्य कुमार गंधर्व : एक सूरसंगत

लोकसत्ता वर्तमानपत्र

1992, January 13

गणेशोत्सव आणि संगीत (विभाग ०३)

सार्वजनिक गणेशोत्सव: शतकाची वाटचाल (संपादक - कार्यवाह, श्री सार्वजनिक गणेशोत्सव संस्था)

1992, August 01

मल्लिकार्जुन मन्सूर : सश्रद्ध गानपरंपरेतील तार षड्ज

महाराष्ट्र टाईम्स वर्तमानपत्र

1992, September 13
Not Available*

दृश्यासाठी श्रव्य ('हिंदी चित्रपट-गीत : परंपरा आणि आविष्कार' पुस्तकात समाविष्ट)

नवभारत (संपादक - मे पुं रेगे)

1992, October

Search in mentioned book

रंजनाचा इमानी कान

पु ल ७५ (संपादक - अरुण टिकेकर, विजय कुवळेकर, अरुण आठल्ये, वि भा देशपांडे)

1993, January

गाणं श्रोत्याच्या मनाला भिडलं पहिजे

दैनिक सकाळ वर्तमानपत्र, कोल्हापूर

1993, January 03
Not Available*

प्रस्तावना

कथाशताब्दी (संपादक - विजया राजाध्यक्ष, अशोक दा रानडे)

1993, July 24

कला आणि प्रयोगकला: संबंधित संज्ञासंकुले

कथाशताब्दी (संपादक - विजया राजाध्यक्ष, अशोक दा रानडे)

1993, July 24

त्या काळचे गाणे-बजावणे ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

लोकसत्ता वर्तमानपत्र (संगीत संगती)

1994, January 01

Search in mentioned book

श्रीरामाची होरी ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

लोकसत्ता वर्तमानपत्र (संगीत संगती)

1994, January 08

Search in mentioned book

तेन शब्दांचा अमरपट्टा ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

लोकसत्ता वर्तमानपत्र (संगीत संगती)

1994, January 22

Search in mentioned book

रागमाला चित्रांचे रहस्य ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

लोकसत्ता वर्तमानपत्र (संगीत संगती)

1994, January 29

Search in mentioned book

गुणनिधान निधूबाबू ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

लोकसत्ता वर्तमानपत्र (संगीत संगती)

1994, January 15

Search in mentioned book

संतांनी कामास जुंपलेले संगीत ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

लोकसत्ता वर्तमानपत्र (संगीत संगती)

1994, February 05

Search in mentioned book

वाद्ये : वाजवायची आणि दाखवायची ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

लोकसत्ता वर्तमानपत्र (संगीत संगती)

1994, February 12

Search in mentioned book

आमच्या मायबापांना काय रुचते ? ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

लोकसत्ता वर्तमानपत्र (संगीत संगती)

1994, February 19

Search in mentioned book

तंबोरा उभाच का धरायचा ? ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

लोकसत्ता वर्तमानपत्र (संगीत संगती)

1994, February 26

Search in mentioned book

गाणे बजावणे व बुजुर्ग ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

लोकसत्ता वर्तमानपत्र (संगीत संगती)

1994, March 05

Search in mentioned book

आणखी एक टागोर ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

लोकसत्ता वर्तमानपत्र (संगीत संगती)

1994, March 19

Search in mentioned book

सांगीतिक संपन्नतेचे संकट ! ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

लोकसत्ता वर्तमानपत्र (संगीत संगती)

1994, March 26

Search in mentioned book

हालचाल, हातवारे, हावभाव, हेल... ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

लोकसत्ता वर्तमानपत्र (संगीत संगती)

1994, April 02

Search in mentioned book

जयदेवाचे गौडबंगाल ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

लोकसत्ता वर्तमानपत्र (संगीत संगती)

1994, April 09

Search in mentioned book

संगीतमिथके :मिथ्या की कशी ? ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

लोकसत्ता वर्तमानपत्र (संगीत संगती)

1994, April 16

Search in mentioned book

ऑपेरा : छे! संगीतनाटक ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

लोकसत्ता वर्तमानपत्र (संगीत संगती)

1994, April 23

Search in mentioned book

नाटकगाणी - म्हणण्याची आणि गाण्याची ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

लोकसत्ता वर्तमानपत्र (संगीत संगती)

1994, April 30

Search in mentioned book

ध्वनि-गरिम्याची वाढती सद्दी ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

लोकसत्ता वर्तमानपत्र (संगीत संगती)

1994, May 07

Search in mentioned book

संगीताचे प्रयोजन, उपयोग आणि वापर ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

लोकसत्ता वर्तमानपत्र (संगीत संगती)

1994, May 14

Search in mentioned book

संगीतातले (पण) रक्ताभिसरण ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

लोकसत्ता वर्तमानपत्र (संगीत संगती)

1994, May 21

Search in mentioned book

नीरो आणि रावबाजी वगैरे ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

लोकसत्ता वर्तमानपत्र (संगीत संगती)

1994, May 28

Search in mentioned book

मौखिक परंपरा : त्रिवार ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

लोकसत्ता वर्तमानपत्र (संगीत संगती)

1994, June 25

Search in mentioned book

दोघांच्या दोन तर्‍हा ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

लोकसत्ता वर्तमानपत्र (संगीत संगती)

1994, June 04

Search in mentioned book

आरती तिखट कानांची ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

लोकसत्ता वर्तमानपत्र (संगीत संगती)

1994, June 11

Search in mentioned book

मौखिक परंपरा : एकवार ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

लोकसत्ता वर्तमानपत्र (संगीत संगती)

1994, June 18

Search in mentioned book

संगीतलेखन : चढाई अन् बढाई ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

लोकसत्ता वर्तमानपत्र (संगीत संगती)

1994, July 02

Search in mentioned book

लुटावे परि धनरुपे उरावे ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

लोकसत्ता वर्तमानपत्र (संगीत संगती)

1994, July 09

Search in mentioned book

काम चालू, संज्ञा बंद ! ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

लोकसत्ता वर्तमानपत्र (संगीत संगती)

1994, July 16

Search in mentioned book

नमक, यमक आणि गमक ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

लोकसत्ता वर्तमानपत्र (संगीत संगती)

1994, July 23

Search in mentioned book

सांगीतिक साक्षरतेच्या खुणा ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

लोकसत्ता वर्तमानपत्र (संगीत संगती)

1994, July 30

Search in mentioned book

साहित्यातले संगीत ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

लोकसत्ता वर्तमानपत्र (संगीत संगती)

1994, August 06

Search in mentioned book

संगीताचा भोवताल ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

लोकसत्ता वर्तमानपत्र (संगीत संगती)

1994, August 13

Search in mentioned book

कोण काय मागेल ! ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

लोकसत्ता वर्तमानपत्र (संगीत संगती)

1994, August 20

Search in mentioned book

सरस्वतीचा मुस्लिम उपासक ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

लोकसत्ता वर्तमानपत्र (संगीत संगती)

1994, August 27

Search in mentioned book

वंगसंगीताची नवी वळणे ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

लोकसत्ता वर्तमानपत्र (संगीत संगती)

1994, September 03

Search in mentioned book

चाल देणे : तंत्र आणि मंत्र ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

लोकसत्ता वर्तमानपत्र (संगीत संगती)

1994, September 24

Search in mentioned book

भारत – पोर्तुगाल संबंध : प्रयोगकला ('संगीतविचार' पुस्तकात समाविष्ट)

नवभारत (संपादक - मे पुं रेगे)

1994, October

Search in mentioned book

संगीताविषयी रवींद्रनाथ ('संगीत संगती' पुस्तकात समाविष्ट)

लोकसत्ता वर्तमानपत्र (संगीत संगती)

1994, October 01

Search in mentioned book

Scroll to Top