Articles

Marathi Articles

Marathi Articles

जगन्नाथबुवांची गायकी

आलोचना (संपादक - वसंत दावतर)

1965, April

अभिजात ख्याल शैली

आलोचना (संपादक - वसंत दावतर)

1965, July

नाट्यछटा आणि दिवाकर

आलोचना (संपादक - वसंत दावतर)

1965, July

नभोवाणी व आकाशवाणी : बहुजन हिताय बहुजन सुखाय

दीपावली

1966, May

गीतवर्षा (रसिकपिया नावाने - 'मला भावलेले संगीतकार' पुस्तकात समाविष्ट)

सत्यकथा (संपादक - राम पटवर्धन)

1966, December

Search in mentioned book

संगीतिका आणि मर्ढेकर (रसिकपिया नावाने)

सत्यकथा (संपादक - राम पटवर्धन)

1967, January

कृष्णराव पंडित : सूर संगत – जोमदार ग्वाल्हेर गायकीचे प्रभावी दर्शन

आलोचना (संपादक - वसंत दावतर)

1967, April

Not Available*

कुमार गंधर्वांची एक बैठक (रसिकपिया नावाने - 'मला भावलेले संगीतकार' पुस्तकात समाविष्ट)

सत्यकथा (संपादक - राम पटवर्धन)

1967, April

Search in mentioned book

वाङ्मयप्रकारांतर आणि आस्वादप्रक्रिया

सत्यकथा (संपादक - राम पटवर्धन)

1967, August

बालगंधर्व : श्रेष्ठ नट गायक

सत्यकथा (संपादक - राम पटवर्धन)

1967, September

महाराष्ट्राचे संगीताचे वेड – आवडीनिवडी आणि अभिरुची यातील सीमारेषांची गल्लत

महाराष्ट्र टाईम्स वर्तमानपत्र

1967, September 03

भारतीय संगीतात बोकाळलेली गटबाजी, बुवाबाजी आणि गुरूबाजी

महाराष्ट्र टाईम्स वर्तमानपत्र

1967, September 17

दमदार, पिळदार नि मधुर आवाजाचे व्यासंगी गायक आणि नादब्रह्माचे नि परब्रह्माचे उपासक कै. अनंतबुवा जोशी

लोकसत्ता वर्तमानपत्र

1967, September 17

संगीतातील घराणी

महाराष्ट्र टाईम्स वर्तमानपत्र

1967, October 01

घराणे जयपूर - काही वैशिष्ट्ये

महाराष्ट्र टाईम्स वर्तमानपत्र

1967, November 12

वामन हरि देशपांडे

सत्यकथा (संपादक - राम पटवर्धन)

1967, December

आग्रा घराण्याची काही वैशिष्ट्ये

महाराष्ट्र टाईम्स वर्तमानपत्र

1967, December 17

मिखाईल शोलोखोव (खंड २, समाज आणि साहित्य)

"सोविएत रशियाची पन्नास वर्षे १९१७-१९६७ (संपादक - वसंत पळशीकर)"

1968, January

त्रिवेणी: एक महत्त्वाकांक्षी प्रयत्न ('मला भावलेले संगीतकार' पुस्तकात समाविष्ट)

सत्यकथा (संपादक - राम पटवर्धन)

1968, January

Search in mentioned book

किराणा घराण्याची परंपरा

महाराष्ट्र टाईम्स वर्तमानपत्र

1968, January 07

महाराष्ट्राला स्वरामध्ये गुंगण्याचे वेड लावणारे किराणा घराणे

महाराष्ट्र टाईम्स वर्तमानपत्र

1968, January 28

मामा : एक अलिप्त संसार

सत्यकथा (संपादक - राम पटवर्धन)

1968, March

धन्य ते गायनी कळा : गायन हा संसार मानणारे गानू मास्तर

दैनिक नवशक्ती वर्तमानपत्र

1968, March 03

पंडित ओंकारनाथ ठाकूर – चौकटी पलिकडे जाणारा कलावंत ('मला भावलेले संगीतकार' पुस्तकात समाविष्ट)

महाराष्ट्र टाईम्स वर्तमानपत्र

1968, May 05

Search in mentioned book

गायनातील मूर्तिमंत तेज आणि ओज यांचा मन स्तिमित करणारा आविष्कार: केसरबाई केरकर ('मला भावलेले संगीतकार' पुस्तकात समाविष्ट)

महाराष्ट्र टाईम्स वर्तमानपत्र

1968, May 19

Search in mentioned book

स्वरमंडळ १-२-३

दीपावली

1968, June

बडे गुलाम अली खां

सत्यकथा (संपादक - राम पटवर्धन)

1968, June

आग्रा घराण्याच्या परंपरेत स्वतःच्या अंगभूत वैशिष्ट्यांची भर घालणारे गायकश्रेष्ठ फैयाज खां ('मला भावलेले संगीतकार' पुस्तकात समाविष्ट)

महाराष्ट्र टाईम्स वर्तमानपत्र

1968, June 02

Search in mentioned book

रागाचा मोजकाच विस्तार करून बोलतानेला प्रतिष्ठा मिळवून देणारे जगन्नाथबुवा पुरोहित ('मला भावलेले संगीतकार' पुस्तकात समाविष्ट)

महाराष्ट्र टाईम्स वर्तमानपत्र

1968, June 16

Search in mentioned book

द्रुतगती तान आणि तिची गुंतागुंतीची रचना करण्यात गढलेले भीमसेन जोशी ('मला भावलेले संगीतकार' पुस्तकात समाविष्ट)

महाराष्ट्र टाईम्स वर्तमानपत्र

1968, July 01

Search in mentioned book

सौ. माणिक वर्मा – एक चतुरस्र कलावती ('मला भावलेले संगीतकार' पुस्तकात समाविष्ट)

महाराष्ट्र टाईम्स वर्तमानपत्र

1968, July 21

Search in mentioned book

बालगंधर्व आणि कुमारगंधर्व ('मला भावलेले संगीतकार' पुस्तकात कुमार गंधर्व यांच्यावरील लेखात समाविष्ट)

सत्यकथा (संपादक - राम पटवर्धन)

1968, September

Search in mentioned book

‘पीर पराई’ – जगन्नाथबुवांची एक बंदिश ('मला भावलेले संगीतकार' पुस्तकात समाविष्ट)

सत्यकथा (संपादक - राम पटवर्धन)

1968, December

Search in mentioned book

कलेचे विकेंद्रीकरण – परिसंवाद

समाज प्रबोधन पत्रिका (संपादक - भालचंद्र भणगे)

1969, March – April

Not Available*

गीत हेमंत ('मला भावलेले संगीतकार' पुस्तकात समाविष्ट)

सत्यकथा (संपादक - राम पटवर्धन)

1969, March

Search in mentioned book

मराठी संगीत समीक्षा – काही उणीवा

साहित्य सहकार (संपादक - ग त्र्यं माडखोलकर)

1969, April

संगीत संशोधन: काही दिशा

साहित्य सहकार (संपादक - ग त्र्यं माडखोलकर)

1969, May

भारतीय चित्रपटांतील संगीताचे स्थान (धुळे येथील परिसंवादात झालेले भाषण)

दीपावली

1969, June

गीतगोपाल

सत्यकथा (संपादक - राम पटवर्धन)

1969, June

लिखित संगीताच्या दिशेने

साहित्य सहकार (संपादक - ग त्र्यं माडखोलकर)

1969, June

कला शिक्षण

साहित्य सहकार (संपादक - ग त्र्यं माडखोलकर)

1969, July

धर्म: एक टिपण

समाज प्रबोधन पत्रिका (संपादक - भालचंद्र भणगे)

1969, July – August

भारतीय संगीत आणि प्रयोगशीलता

साहित्य सहकार (संपादक - ग त्र्यं माडखोलकर)

1969, August

संगीताची दोन पर्वे संपली – अण्णासाहेब रातंजनकर आणि आमीर खां

दैनिक नवशक्ती वर्तमानपत्र

1969, August / 1977 February

Not Available*

ठुमरी, टप्पा आणि तराना ('मला भावलेले संगीतकार' पुस्तकात समाविष्ट)

सत्यकथा (संपादक - राम पटवर्धन)

1969, September

Search in mentioned book

मराठी नाट्यसमीक्षा

समाज प्रबोधन पत्रिका (संपादक - भालचंद्र भणगे)

1969, September – October

समूहगान : एक उपेक्षित संगीतप्रकार

सत्यकथा (संपादक - राम पटवर्धन)

1969, October

संगीत शिक्षण

साहित्य सहकार (संपादक - ग त्र्यं माडखोलकर)

1969, October

कुमार गंधर्व : एक सारग्राही चौकट ('मला भावलेले संगीतकार' पुस्तकात समाविष्ट)

सत्यकथा (संपादक - राम पटवर्धन)

1970, January

Search in mentioned book

Scroll to Top